telefone-mailkalkulace
úvodní stránka

NOVÉ PODMÍNKY PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

Nová zelená úsporám
(nové podmínky pro rok 2015)

Program prošel i pro letošní rok několika změnami s cílem usnadnit podmínky programu a rozšířit okruh žadatelů o dotaci. Letos je nově možné získat příspěvek i na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření, s podmínkou snížení spotřeby energie min. o 20 %. Takové snížení představuje např. výměna oken a dveří a dílčí zateplení.
„Na dotace tak budou moci dosáhnout i ti, kteří aktuálně nemají pohromadě více peněz na nákladnější rekonstrukce, ale budou zateplovat postupně. Zavedením této možnosti se program otevírá de facto bez rozdílu všem majitelům domů."

Na co je možné žádat na dotaci

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:
V každém podprogramu jsou definovány oblasti podpory, které jsou označeny velkými písmeny. Tyto oblasti a následně jejich podoblasti vymezují jednotlivé možnosti dotací.

Oblasti podpory pro rodinné domy: 

A.Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
Oblast podpory pro bytové domy

1.A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
Kompletní podmínky k programu NZÚ najdete v sekci pro rodinné domy http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/2-vyzva-rodinne-domy/
a v sekci pro bytové domy http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/1-vyzva-bytove-domy/

Součástí podpory je i příspěvek na přípravu a zajištění realizace těchto opatření (např. podpora na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení měření průvzdušnosti obálky budovy).
Žadatelé, kteří zkombinují více opatření, mají možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kombinaci vybraných opatření. Finanční prostředky mohou být vyplaceny už na podzim letošního roku.
Vlastníci rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 mohou žádat o podporu z programu za zvýhodněných podmínek, tj. například prodloužení termínu pro dodání povinných příloh a navýšení podpory.

Výše dotace

Oblast podpory A -snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
zde naleznete odkaz na přehledovou tabulku

Sledované parametry
Doložení dosažení sledovaných parametrů
Dosažení bude doloženo odborným posudkem dle požadavku Fondu. Součástí posudku bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav (dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb.)

Formy podpor pro objekty k bydlení: přímé dotace, zvýhodněný úvěr, bonus
Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů, tedy např.:
Příjem žádostí

Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev.
Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Za způsobilé jsou považovány pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu:
▪1. 1. 2014 - platí pro podprogram rodinné domy,

v podoblasti A.0 je rozhodným datem 1. 1. 2015
▪1. 1. 2015 - platí pro podprogram bytové domy

Stejně jako v minulých výzvách Nové zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření vedoucích k úsporám energií. Pokud by ale někdo chtěl zažádat o příspěvek v době, kdy už práce na svém domě dokončil, musí si ověřit, zda tak, jak je provedl, splňují podmínky programu, konkrétně nastavení jednotlivých podporovaných opatření. Kompletní podmínky k programu NZÚ najdete v sekci pro rodinné domy http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/2-vyzva-rodinne-domy/

a v sekci pro bytové domy

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/1-vyzva-bytove-domy/

Příjem žádostí do programu NOVÁ Zelená úsporám bude probíhat výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě (automatické sledování náplně alokace).

Podání žádosti o dotaci bude rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách NZÚ http://www.novazelenausporam.cz/ . Žadatelům, kteří nemají přístup k internetu, mohou s podáním elektronické žádosti pomoci pracovníci na krajských pobočkách Státního fondu životního prostředí ČR. V obou případech je však nutný také vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci, který je potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště Fondu. K této žádosti musí zájemce o dotaci také přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.

„Je třeba si ohlídat dobrou koordinaci mezi projektantem a zpracovatelem energetického hodnocení, mnoho chyb vzniká právě nesrovnalostmi mezi projektovou dokumentací a energetickým hodnocením.

Seznam krajských pracovišť, kde můžete získat informace a odpovědi na svoje dotazy, najdete na: http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/krajska-pracoviste/

Žadatelům o dotace z programu Nová zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka

800 260 500 (PO – PÁ od 7:30 do 16:00) a info@sfzp.cz


Náklady při výměně otvorových výplní se dělí na uznatelné a neuznatelné:

Uznatelné/oprávněné
Neuznatelné/neoprávněné

SVT KÓDY: 
Plastové vnější (vchodové) dveře CLASSIC PORTAL - SVT3207
Plastová okna a balkónové dveře SUPERLINE - SVT3206
Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC a CONTUR - SVT2881
Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC TRI - SVT3201
Plastová okna a balkónové dveře CONTUR TRI - SVT3205
Plastové vnější (vchodové) dveře SUPERLINE PORTAL - SVT3208
Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC TRI s plastovým rámečkem - SVT3611
Plastová okna a balkónové dveře CONTUR TRI s plastovým rámečkem - SVT3612
Plastová okna a balkónové dveře SUPERLINE s plastovým rámečkem - SVT3613
Plastové vnější (vchodové) dveře CLASSIC PORTAL s trojsklem - SVT3614
Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC 76 a CONTUR 76 s AL rámečkem - SVT6995
Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC 76 a CONTUR 76 s PVC rámečkem - SVT6996
Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC TRI 76 a CONTUR TRI 76 s AL rámečkem - SVT6997
Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC TRI 76 a CONTUR TRI 76 s PVC rámečkem - SVT6998
Plastové vnější (vchodové) dveře CLASSIC PORTAL 76 - SVT6999
Plastové vnější (vchodové) dveře CLASSIC PORTAL 76 s 3 sklem - SVT7000
plastová okna
hliníková okna
dřevěná okna
plastové dveře
hliníkové dveře
dřevěné dveře
venkovní žaluzie
venkovní rolety
markýzy
vnitřní žaluzie
vnitřní látkové stínění
sítě proti hmyzu
STYLO na Facebooku

Modulové domy na míru s plochou 19 až 79 m2        Zánovní mobilní domy včetně vybavení